درباره ما

مدیریت عباس عسکری : مدیر سایت و پشتیبانی فروش sale@iranintellect.com
طراحی فرزاد عسکری: برنامه نویس و پشتیبان فنی سایت info@iranintellect.com
گرافیک سارا رشیدی: طراح و گرافیست iranintellect@iranintellect.com
اطلاع رسانی:
آموزش:
طرح وبرنامه:

مرکز ارایه هاست و ثبت دامنه در ایران

پشتیبانی فنی و فروش سایت اینتلکت
پشتیبانی صبح ساعت 9تا12 و عصر5تا8
تلفن :07143567295
همراه:09177014600
آدرس :سعادت شهر میدان بسیج روبروی بانک ملی

مراجعات شما

تاریخ ورود محصول/سرویس مقدار کمیسیون وضعیت